Predpogodbene dolžnosti informiranja

Vprašanje: Pozabil sem potrošnika seznaniti s predpogodbenimi informacijami v moji trgovini. Kaj lahko storim?

Odgovor

Prodajalci so zakonsko zavezani, da potencialnim kupcem razkrijejo predpogodbene informacije. Obstaja 8 sklopov podatkov, ki jih morate jasno predstaviti potrošnikom, preden z vami sklenejo pogodbo o prodaji izdelka ali storitve v trgovini ali preko spleta. Če so ti podatki že razvidni iz konteksta, pa vam za teh 8 sklopov podatkov ni potrebno skrbeti.

Posledice, če predpogodbenih informacij ne zagotovite, so lahko različne. Kot prvo, tvegate da boste razočarali vaše stranke in škodovali vašemu ugledu. Tudi zakonodaja predvideva pomembne neposredne posledice, če določene obveznosti predpogodbenega informiranja niso upoštevane. Najpomembneje je, da tvegate denarno kazen po nacionalnem pravu zaradi kršitev Direktive o pravicah potrošnikov.

Posledice, če predpogodbenih informacij ne zagotovite, so lahko različne. Kot prvo, tvegate da boste razočarali vaše stranke in škodovali vašemu ugledu. Tudi zakonodaja predvideva pomembne neposredne posledice, če določene obveznosti predpogodbenega informiranja niso upoštevane. Najpomembneje je, da tvegate denarno kazen po nacionalnem pravu zaradi kršitev Direktive o pravicah potrošnikov.

Vprašanje: Poštne stroške težko pravilno izračunam vnaprej, ker so odvisni od tega, koliko izdelkov (npr. knjig) bo potrošnik naročil. Kaj lahko storim?

Odgovor

Potrošnik mora imeti pravilne predpogodbene informacije. Jasno morate predstaviti končno ceno blaga ali storitev, ki jih ponujate. To pomeni, da mora biti cena popolna, npr. mora vključevati vse pripadajoče davke, stroške dostave in poštne stroške. Če cena ne more biti izračunana vnaprej, morate potrošnika seznaniti z načinom, na katerega bo cena izračunana.

Vprašanje: Na spletni strani ponujam izdelke. Ko vključim vse obvezne informacije, izgleda kot seznam in ne najbolj privlačno. Kaj lahko storim?

Odgovor

Ta situacija se nanaša na t.i. pogodbe, sklenjene na daljavo, pri katerih so dolžnosti predpogodbenega informiranja polno harmonizirane v EU pravu. Vedno boste morali spoštovati 8 ključnih dolžnosti predpogodbenega informiranja in zagotoviti še nekatere dodatne.


Dober način za delovanje skladno s pravili je, da uporabite set ikon, ki označujejo ključne kategorije informacij. Model, pripravljen s strani Evropske komisije, je na voljo tukaj: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/model_digital_products_info_complete_en.pdf

Vprašanje: Svoje izdelke želim prodajati v vseh EU državah. Ali moram prevesti mojo spletno stran v vse EU jezike?

Odgovor

Vsaka Država članica lahko izbere jezik, v katerem morajo biti predpogodbene informacije predstavljene potrošniku. V večini primerov je to uradni jezik Države članice.

Če zagotavljate informacije v drugem jeziku od zahtevanega, šteje kot da teh informacij sploh niste dali. Katere jezike so izbrale posamezne države članice, si lahko ogledate na:http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/overview_regulatory_choices.pdf

Če je spletna stran prodajalca usmerjena k potrošnikom v Državi članici, ki je postavila zahteve glede jezika po 6(7) členu Direktive, mora prodajalec zagotavljati informacije v jeziku, ki ga ta Država članica zahteva.

Vprašanje: Ne želim prodajati mojih izdelkov v vse EU države. Ali lahko zavrnem prodajo potrošnikom v drugih državah znotraj EU?

Odgovor

Trenutno po veljavni zakonodaji ni obveznosti glede prodaje spletnih izdelkov in storitev. To pa se bo spremenilo s sprejemo Uredbe o geoblokiranju, ki bo vzpostavila obveznost prodaje, ne pa obveznosti dostave izdelkov ali storitev. Če usmerjate svoje poslovne aktivnosti k potrošnikom v druge EU države se skladno z EU pravom za pogodbe, sklenjene s tujim potrošnikom, običajno uporabi pravo tiste države, kjer potrošnik živi. Če sta se dogovorila o uporabi drugačnega prava, takšna izbira potrošnika ne more prikrajšati za obseg varstva kot bi ga imel na podlagi zakonodaje v državi njegovega prebivališča.


Če se kot prodajalec želite izogniti temu, da bi štelo, da so vaše poslovne aktivnosti usmerjene v drugo državo članico, zato da vam ne bi bilo potrebno upoštevati zakonov o varstvu potrošnikov te države, morate ravnati previdno. Da ne boste dajali vtisa, da se usmerjate na trg npr. sosednje države, se lahko odločite, da vaše spletne strani ne boste prevedli v jezik, ki se uporablja v tej državi.

Pravica do odstopa

Vprašanje: Moja stranka je vrnila paket. Kako se lahko prepričam, na kateri dan/uro je prejela paket in ali je morda presegla 14-dnevni rok za odstop od pogodbe?

Odgovor

Odgovor na to vprašanje je odvisen od dogovora o dostavi. 14-dnevni rok prične teči z dnem, ko potrošnik pridobi fizično posest nad izdelkom. Kdaj se je to zgodilo je mogoče ugotoviti iz potrdila o prejemu, ki ga je potrošnik podpisal dostavni službi.

Vprašanje: Moja stranka mi je poslala paket nazaj 16 dni po prejemu. Kaj lahko storim?

Odgovor

Potrošnik ima dolžnost, da vrne izdelek v roku 14 dni odkar je prodajalcu sporočil svojo odločitev, da odstopa od pogodbe. Prodajalec mora v tem primeru preveriti, kdaj ga je potrošnik obvestil o tem, da bo izdelek vrnil in šteti 14-dnevni rok od tedaj dalje. Če potrošnik pošlje paket nazaj po izteku tega roka, ga lahko prodajalec zavrne.

Vprašanje: Moja stranka je naročila knjigo in jo poslala nazaj 5 dni po prejemu ter navedla, da odstopa od pogodbe. Na knjigi so bili vidni kavni madeži. Kaj lahko storim?

Odgovor

Potrošnik ima pravico, da pregleda izdelek. Kljub temu pa ne sme uporabljati izdelka več kot je potrebno za pregled. V tem primeru ima namreč prodajalec pravico, da oceni zmanjšano vrednost izdelka in v takšnem obsegu zahteva povračilo denarja od potrošnika.

Vprašanje: Moja stranka je pomerila tekaške čevlje, ki jih je naročila (čevlji smrdijo!), nato pa izkoristila pravico do odstopa od pogodbe. Kaj lahko storim?

Odgovor

Enako kot zgoraj, potrošnik ima pravico, da preveri in pregleda izdelek na enak način, kot bi to lahko storil v trgovini. Torej čevlje lahko pomeri. Če pa je čevlje uporabljal več kot je potrebno, na kar lahko nakazuje tudi to, da čevlji smdijo, potem lahko prodajalec od njega zahteva povračilo za zmanjšano vrednost. To pride posebej v poštev, ko čevlji ne morejo biti več prodani kot nov izdelek.

Vprašanje: Moja stranka je vrnila paket pravočasno in odstopila od pogodbe, ter prosila, da poravnam stroške vračila, čeprav je bilo v predpogodbenih informacijah navedeno, da bo moral te stroške kriti sam. Kaj lahko storim?

Odgovor

V primeru, ko je bil potrošnik ob nakupu obveščen, da je on tisti, ki krije stroške vračila izdelka, prodajalec nima obveznosti, da bi moral kriti ta strošek.

Pravice potrošnikov in garancije v primeru izdelkov z napako

Vprašanje: Na Irskem je za izdelke 6-letno jamstvo za stvarne napake, medtem ko EU predpisuje le minimalno 2 leti. Številne EU države so se odločile za 2 leti. Če prodajam svoje izdelke v drugo državo, v kateri velja 6-letno jamstvo, moram nuditi 6-letno jamstvo ali 2-letno jamstvo?

Odgovor

V praksi bo zavezujoča zakonodaja druge Države članice prišla v poštev le, če so pravice, ki jih vsebuje, ugodnejše za potrošnika od tistih v vašem pravnem sistemu oz. v pravu, za uporabo katerega ste se dogovorili s potrošnikom. To se npr. lahko zgodi v primeru, ko je obdobje jamstva za stvarne napake v pravu potrošnika daljše od tistega v vaši nacionalni zakonodaji.

Vprašanje: Stranki sem poslal napačen paket: poslal sem črne čevlje namesto belih, ki jih je naročil. Kaj lahko storim?

Odgovor

Če je bilo v pogodbi, ki zavezuje tako potrošnika kot vas, navedeno, da morajo biti čevlji beli, je jasno, da dostavljeno blago ni bilo skladno s pogodbo. Obstaja velika možnost, da se bo potrošnik hitro pritožil in uporabil svojo pravico do odstopa od pogodbe, ki jo ima, če je čevlje kupil preko spleta. V tem primeru gre za neskladnost s pogodbo; čevlji niso skladni z opisom, ki ga je dal prodajalec. V tem primeru ima potrošnik možnost zahtevati zamenjavo belih čevljev, ki niso skladni z vsebino pogodbe. Potrošnik bo morda kljub temu zadovoljen s čevlji in bo prosil le za znižanje kupnine.

Vprašanje: Lomljive izdelke sem poslal slabo zapakirane, potrošnik je zato prejel polomljene izdelke (recimo kozarce). Kaj lahko storim?

Odgovor

Ni dvoma, da potrošnik ni naročil polomljenih kozarcev, zato dostavljeno blago ni skladno s pogodbo. Potrošnik ima zato pravico, da zahteva povračilo oz. zamenjavo blaga.

Vprašanje: Že pred letom dni sem zaprl svojo trgovino, sedaj pa me je kontaktirala stranka, ki je pri meni pred letom in pol kupila izdelek, ker ta ne deluje več. Kaj naj storim?

Odgovor

Ker niste več aktivni in ker vaša trgovina kot pravna oseba najverjetneje ne obstaja več, lahko potrošniku svetujete, da kontaktira neposredno proizvajalca izdelka ali ga pošljete v drugo trgovino, ki prodaja podobne izdelke in blagovne znamke. V vsakem primeru se 2-letno jamstvo za stvarne napake prične z dnem, ko je potrošnik izdelek prejel v posest.

Vprašanje: Moja stranka se je kupljeno kolo pripeljala nazaj v mojo trgovino. Na okvirju je korozija. On pravi, da se je to pričelo 3 mesece po nakupu. Pritožil pa se je šele 7 mesecev po nakupu. Kaj lahko storim?

Odgovor

Ker se je potrošnik oglasil pri vas več kot 6 mesecev kasneje, kot se je pojavila težava, bo moral on dokazovati, da gre za napako na izdelku. Če mu to uspe in vas prepriča, da je na izdelku napaka, pride v poštev 2-letno jamstvo za stvarne napake in potrošnik bo lahko zahteval zamenjavo ali popravilo. Lahko mu npr. ponudite le zamenjavo okvirja in ne celotnega kolesa.

Nepoštene poslovne prakse

Vprašanje: Moja konkurenca ima na vratih napisano: 'najboljši izelki v mestu'. Tudi sam prodajam enake izdelke (fotoaparate). Kaj lahko storim?

Odgovor

Osnova za takšno trditev, da so izdelki 'najboljši', ne more biti najbolj prepričljiva. Nič v preostanku tega oglasa ne potrjuje takšne trditve. Takšna trditev bi lahko štela kot subjektivna in lahko bi sklepali, da povprečnega potrošnika ne bi zavedla.

Kljub temu je pri tovrstnem oglaševanju potrebna posebna previdnost, saj bi si kdo lahko razlagal, da "najboljši v mestu" pomeni, da je prodajalca tako ocenil neodvisen organ, čeprav temu ni tako. V tem primeru bi štelo, da so bili ljudje zavedeni. Zato svetujemo, da ste s takšnimi trditvami pri svojem oglaševanju zelo previdni.
 

Vprašanje: Imam spletno storitev, preko katere prodajam pice. Želim izpostaviti, da imajo moje pice veliko sira. Ali jih lahko oglašujem, da so to 'pice z največ sira', ali potrebujem znanstven dokaz, da to res drži?

Odgovor

Takšna trditev je težko dokazljiva. V svojem bistvu pravi, da so imajo vaše pice več sira kot vse pice, ki jih proizvaja konkurenca. Takšna trditev lahko šteje kot zavajajoča in lahko neutemeljeno škodi interesom vaše konkurence. Bolj sprejemljive alternative bi bile, da je ima pica 'izredno' ali 'veliko' več sira.

Vprašanje: V trgovini sem prejšnji teden izobesil letak "ta teden 20% popusta", ker želim nekoliko izprazniti trgovino. Nisem prodal vseh izdelkov, ki sem jih želel, prav tako pa cene ne morem več dodatno znižati. Ali lahko pustim letak, dokler izdelki ne bodo prodani?

Odgovor

Ne, ne smete. To bi štelo kot nepoštena poslovna praksa, in sicer ena izmed tistih, ki je izrecno navedena na črnem seznamu nepoštenih poslovnih praks. Prepovedano je namreč oglaševati, da je določen izdelek na voljo pod določenimi pogoji le v zelo omejenem časovnem obdobju, če to ne drži. Šteje, da na ta način od potrošnika zahtevate takojšnjo odločitev in mu ne date na voljo dovolj časa, da sprejme informirano odločitev.

Vprašanje: Stranki sem prodal tablico. Uporabljal jo je eno leto. Po enem letu je ugotovil, da ima tablica manj spomina, kot je bilo obljubljeno. Kaj lahko storim?

Odgovor

Izdelek lahko vzamete nazaj in ga pošljete nazaj proizvajalcu, s katerim poslujete. V tem primeru je bil spomin na tablici nedvomno pomemben element potrošnikove odločitve za nakup, zato je bil zaveden, ker ste mu prodali tablico, ki ima manj spomina, kot je bilo dogovorjeno.

Vseeno pa je potrebno preveriti, ali potrošnik resnično ni vedel za količino spomina in da ne gre le za to, da poskuša dobiti novo tablico zastonj. Lahko bi npr. trdili, da je količina spomina zelo jasno navedena na embalaži tablice.
 

Vprašanje: Prejšnji teden sem v lokalnem časopisu oglaševal fotoaparat. Bil je razprodan v dveh dneh. Stranke še vedno prihajajo in ga želijo kupiti. Jim lahko ponudim fotoaparate, ki so primerljivi, a druge blagovne znamke?

Odgovor

Odgovor na to vprašanje je odvisen od številnih dejavnikov. Morate se izogniti tako imenovanemu "oglaševanju z vabo" ("bait advertising"). To namreč po Direktivi o nepoštenih poslovnih praksah šteje kot nepoštena poslovna praksa.

Vedeti morate, da ne morete ponujati izdelkov, če jih dejansko nimate na voljo oziroma jih imate le nezadostno količino. Če je vaša zaloga nesorazmerna z dosegom oglaševalske kampanje, je velika možnost, da bo takšna praksa štela kot nepoštena.
 

ARS/SRS

Vprašanje: Kje najdem informacije o izvensodnem reševanju sporov v moji državi?

Odgovor

Najenostavneje je, da greste na SRS platformo ec.europa.eu/odr, izberete vaš jezik in izberete zavihek 'Organi za reševanje sporov' na levi strani ekrana. Tu najdete seznam organov za reševanje sporov v vseh državah, lahko pa iščete tudi po posamezni državi.

Vprašanje: Če je v moji državi več IRS organov, kako naj izberem tistega, s katerim bom sodeloval?

Odgovor

Običajno so IRS organi specializirani za določen sektor, produkt ali storitev. Najbolje je, da izbirate med tistimi, ki pokrivajo vaš sektor. Če imate na voljo več možnosti, se lahko odločate tudi na podlagi drugih značilnosti - koliko morate plačati IRS organu, da prevzame vaš primer, ali so blizu vaših poslovnih prostorov in drugih pogojev, ki so za vas pomembni.

Vprašanje: Ne strinjam se z odločitvijo, ki jo je v moji državi sprejel IRS organ. Kaj lahko storim?

Odgovor

Najprej morate preveriti, kaj o tem piše v odločitvi IRS organa. Obvestiti bi vas namreč morali, katere korake imate na voljo v nadaljevanju. V nekaterih primerih ste zavezani spoštovati odločitev IRS organa, razen če jo izpodbijate na sodišču. V drugih primerih je lahko odločitev IRS organa le priporočilo in se lahko sami odločite, ali jo boste upoštevali ali ne.

Vprašanje: Mislim, da je IRS v moji državi bolj na strani potrošnikov kot na strani ponudnikov. Kaj lahko storim?

Odgovor

Ključna zahteva glede IRS organov je, da so ti nevtralni in neodvisni. Če verjamete, da IRS ne zadosti tej zahtevi, lahko o tem obvestite organ, ki nadzira IRS.

Vprašanje: Sem spletni prodajalec. Potrošnik, s katerim sem v sporu, govori jezik, ki ga sam ne razumem. Je kakšna rešitev za to?

Odgovor

Če ste spletni prodajalec, potrošniku lahko predlagate, da uporabi EU SRS platformo

http://www.ec.europ.eu/odr 

Platforma ponuja avtomatične prevode vseh dokumentov, zato je lahko v takšnih primerih zelo koristna.