Consumer Law Ready

Program

Preko materialov za branje, videov, kvizov in e-testov boste pridobili znanja, ki so potrebna, da bo vaš MSP ustrezno seznanjen s potrošniškim pravom.

Predpogodbene dolžnosti informiranja

Kaj morate povedati potrošnikom o izdelku ali storitvi, ki jo ponujate, PREDEN opravijo nakup?

EU Direktiva o pravicah potrošnikov zahteva, da jih seznanite z 8 sklopi podatkov, ki jih morate potrošnikom jasno predstaviti, preden z vami sklenejo pogodbo o nakupu izdelka ali storitve. TI podatki se razlikujejo glede na to, ali gre za pogodbe, sklenjene v vaših poslovnih prostorih, ali pogodbe, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov.

V tem modulu se boste naučili, kateri so ti sklopi podatkov, kako jih morate predstaviti potrošnikom in kaj se zgodi, če tega ne upoštevate.

Pravica do odstopa

 

Pravica do odstopa od pogodbe je pomembno orodje, ki ga EU pravo zagotavlja potrošnikom v vseh državah članicah EU. Potrošniku omogoča, da brez obrazložitve odstopi od pogodbe v 14 dneh po prejemu izdelka ali po sklenitvi pogodbe o zagotavljanju digitalne vsebine. Predmet pogodbe je lahko dobava izdelkov, storitev in/ali digitalne vsebine.

V tem modulu boste spoznali, kako pravilno vključiti pravico do odstopa od pogodbe v vaše pogodbe in kako reagirate, če potrošnik odstopi od pogodbe ali vam kupljeni izdelek pošlje nazaj ali pri pogodbah o storitvah ali digitalni vsebini.

Potrošnikove pravice in garancije

 

V zvezi s prodajo potrošniškega blaga je ena izmed najpomembnejših pravic pravica do garancije oz. obstoj prodajalčeve odgovornosti za kakršnekoli napake, ki se pojavijo na blagu. Kaj morate storiti, če izdelek, ki ste ga prodali, ni skladen s pogodbo ali v kratkem času preneha delovati?

Skladno z EU pravom morajo prodajalci potrošnikom zagotoviti določene pravice, ko gre za izdelke z napako. Kaj je odgovornost za stvarne napake in kako se razlikuje od komercialnih garancij? Kaj se zgodi v primeru čezmejnega poslovanja? Kaj se zgodi, če je popravilo predrago in bi prodajalec izdelek raje zamenjal ali potrošniku vrnil denar?

Kliknite tukaj, da boste spoznali vse o garancijah za blago z napako. 

Nepoštene poslovne prakse in pogodbeni pogoji

Ali pri oglaševanju svojih izdelkov in storitev potrošnikom česa ne smem storiti? EU pravo opredeljuje, kaj so nepoštene poslovne prakse in nepošteni pogodbeni pogoji. Poslovna praksa je po EU pravu nepotena, če potrošniku preprečuje, da bi sprejel informirano in svobodno ekonomsko odločitev.

Nepoštene poslovne prakse so prepovedane na območju celotne EU. Pogoji v potrošniških pogodbah morajo izpolnjevati določene standarde, posebej morajo biti skladni z načelom dobre vere in ne smejo povzročati znatnega neravnotežja v pravicah in dolžnostih pogodbenih strank na škodo potrošnika. 

Kliknite tukaj, da boste spoznali, kako zagotoviti, da vaše prakse ustrezajo zahtevam EU prava. 

Alternativno reševanje sporov (ARS) in Spletno reševanje sporov (SRS)

 

Alternativno reševanje sporov (ARS), včasih poimenovano tudi 'izvensodno reševanje sporov', je postopek za reševanje sporov med potrošniki in ponudniki blaga in storitev, ne da bi bilo potrebno iti na sodišče. Vključuje uporabo ARS organa, ki je neodvisen organ in se poslužuje tehnik za reševanje sporov, ki lahko vključujejo mediacijo, arbitražo, ali mešane metode.

Skladno z EU pravom se ARS lahko uporabi za vse spore, ki izvirajo iz pogodb med prodajalcem in potrošnikom, če je bil izdelek kupljen v trgovini ali na daljavo in če vi in vaša stranka živite v isti ali v različnih EU državah. Z rastjo spletnega poslovanja so v porastu tudi spori, povezani s spletnimi nakupi. Zato je bila ustanovljena tudi Platforma za spletno reševanje sporov (SRS). Zagotavlja jo Evropska komisija, pomaga pa vam reševati spore z vašimi spletnimi strankami. 

Kliknite tukaj, da boste spoznali več o alternativnem reševanju sporov in spletnem reševanju sporov.
Vaše učenje

Načini učenja o potrošniškem pravu

Lokalni tečaji

Lahko se boste udeležili lokalnega tečaja, na katerem se boste od strokovnjakov naučili vse, kar morate vedeti o potrošniškem pravu. Prihaja kmalu!

Spletni viri

Člani bodo imeli dostop do izobraževalnih materialov, ki jim bodo pomagali spoznavati potrošniško pravo preko spleta. Podjetniki bodo lahko učenje prilagodili svojemu zahtevnemu urniku in rešili e-test, ob koncu katerega bodo prejeli certifikat o svojem znanju.