SME FAQs

Pogosto zastavljena vprašanja

Splošno

Question: Kaj je Consumer Law Ready?

Answer

Consumer Law Ready je strokoven program usposabljanja za mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki jim pomaga razumeti in ravnati skladno z veljavnimi EU in nacionalnimi potrošniškimi predpisi.

Question: Kdo stoji za projektom?

Answer

Consumer Law Ready je projekt, ki ga financirata Evropski parlament in Evropska komisija in je voden v sodelovanju z Evropsko komisijo. Projekt vodi BEUC (Evropska potrošniška organizacija) v konzorciju z Eurochambers (Gospodarska zbornica v Bruslju, Belgija) in UAPME (Evropsko združenje obrtnikov, malih in srednjih podjetij).

Intenzivno so vključeni tudi njihovi člani na nacionalni ravni z namenom povečanja dostopa do ciljne gospodarske publike. Projekt se je pričel v januarju 2017 in bo potekal dve leti, do Decembra 2018.

Question: Kako deluje?

Answer

Projekt je zasnovan na več nivojih:

Na evropski ravni BEUC in njegovi partnerji, skupaj s strokovnimi trenerji in pravnimi strokovnjaki, usposobijo enega nacionalnega trenerja v vsaki državi. To so t.i. “vodilni trenerji”. 

Vodilni trenerji nato usposobijo 20 do 30 regionalnih trenerjev v svoji državi o evropskem in nacionalnem potrošniškem pravu. Regionalni trenerji so tako kvalificirani, da izvajajo izobraževalne dogodke za MSPje na njihovem območju. Treningi potekajo v nacionalnem jeziku države, kjer se izvajajo 

Spletni materiali zaposlenim podjetnikom omogočajo, da se vsega naučijo preko spleta, z branjem dokumentov, reševanjem kvizov, ogledom videov in izpolnjevanjem e-testa, na podlagi katerega prejmejo certifikat.

Question: Kaj obsega projekt?

Answer

Projekt je sestavljen iz petih modulov:

 • Predpogodbene dolžnosti informiranja (modul 1)
 • Pravica do odstopa (modul 2)
 • Potrošnikove pravice in garancije (modul 3)
 • Nepoštene poslovne prakse in pogodbeni pogoji (modul 4)
 • Izvensodno reševanje sporov (IRS) in Spletno reševanje sporov (SRS) (modul 5)

Question: Ali projekt obsega domače ali/in čezmejne pogodbe?

Answer

Projekt pokriva večinoma domače pogodbe, vendar vključuje tudi številne značilnosti čezmejnih pogodb.

Question: Ali projekt zajema spletno in/ali fizično poslovanje?

Answer

Projekt pokriva spletno prodajo in prodajo v poslovnih prostorih.

Udeležba v projektu

Question: Kdo lahko sodeluje v projektu?

Answer

Consumer Law Ready je na voljo trenerjem, pravnim strokovnjakom in MSP-jem iz vseh 28 držav članic EU. Materiali so na voljo tudi za prilagoditev na Norveškem in Islandiji.

Na platformi sta dve različni območju: eno za trenerje in strokovnjake, ter drugo za MSPje. Obe območji zagotavljata ciljni skupini potrebne informacije in materiale, ki ustrezajo njihovim potrebam.

Projekt na lokalni ravni

Question: So lokalni treningi brezplačni?

Answer

Ta projekt je financiran iz evropskih sredstev, zato so Consumer Law Ready trening, vsebina, promocijski materiali na voljo brezplačno vsem trenerjem, nacionalnim in lokalnim.

Lokalni trenerji lahko zagotavljajo izobraževalne dogodke proti plačilu, pri čemer pa je cilj, da je strošek izobraževanja najnižji možen.

Strošek izobraževanja naj bi pokrival organizacijske stroške in trenerjev čas.

Question: Kdaj in kje potekajo lokalni treningi?

Answer

Termini treningov so določeni s strani nacionalnih in lokalnih trenerjev. Prosimo, prijavite se in si oglejte urnik.

Katere spletne materiale projekt ponuja?

Question: Katere spletne materiale projekt ponuja MSPjem?

Answer

Consumer Law Ready is a unique and specialist training programme which comes with comprehensive online resources to cater for busy entrepreneurs!

The project website provides you with access to online learning resources that contain:

 • Reading material: the 5 topics covered by the project are explained in “Modules”, texts presenting EU and national consumer law in your language, including several toolboxes and checklists
 • Short videos
 • Quizzes to cement your learning and have fun
 • An e-test giving you access to a certificate
 • FAQs and a Forum where you can ask your questions and gain knowledge from experts and from your peers

Question: Katere spletne materiale projekt ponuja trenerjem?

Answer

Za trenerje so materiali za pripravo treningov na voljo na spletu:

 • Materiali za učenje, kot so moduli in power-point prezentacije, so v vašem nacionalnem jeziku in prilagojeni vašim nacionalnim posebnostim
 • Osnutki dokumentov, kot so seznami udeležencev, certifikati in obrazci o varstvu osebnih podatkov
 • Promocijska orodja (letaki in kartice, ki jih lahko urejate in natisnete, objave na socialnih omrežjih, spletne pasice, slike itd.)
 • Spletni materiali za učenje, kot so videi, kvizi in e-test, na katere lahko usmerite MSPje
 • Ta pogosta vprašanja (FAQ) in forum, kjer lahko zastavljate vaša vprašanja in pridobite znanje od strokovnjakov in vaših vrstnikov
 • Samo potrjeni trenerji ("CLR trenerji") imajo dostop do materialov.

Question: Jaz sem prodajalec in se ukvarjam s čezmejno prodajo, ali se le želim poučiti o potrošniškem pravu v drugi državi.

Answer

Consumer Law Ready vam lahko pomaga! Vsak modul je napisan za specifično državo in vsebuje informacije o nacionalnem pravu te države. Do modulov za vse države lahko dostopate v knjižnici modulov:

https://www.consumerlawready.eu/trainer/all-language-module-download-page

Če želite dostopati do spletnih materialov za učenje (video posnetki, kvizi) in si ogledati vprašanja drugih ljudi, morate uporabiti nov e-naslov in odpreti nov račun. Če ste npr. francoski prodajalec in prodajate v Italijo, se lahko poučite o italijanski zakonodaji na Consumer Law Ready tako, da najdete module za Italijo na tej strani. Lahko se tudi vrnete na domačo stran in registrirate tako, da kliknete na Italijo. Vsaka nacionalna različica je na voljo le v nacionalnem jeziku, zato so materiali in spletna stran za Italijo na voljo le v italijanskem jeziku.

Portal

Question: Kako se registriram?

Answer

Za registracijo izpolnite našo "prijavno" stran.

Nekateri podatki so v tej fazi registracije izbirni in jih lahko dopolnite kasneje, priporočamo pa vam, da vse podatke izpolnite na začetku, saj se bomo tako lažje prilagodili vašim potrebam.

Po zaključku prijave boste prejeli obvestilo o aktivaciji na elektronski naslov, ki ste ga zagotovili. Morali boste klikniti na povezavo v e-sporočilu, da boste pridobili poln dostop do portala.

Če ste zaključili prijavo, pa niste prejeli e-sporočila za aktivacijo, nas kontaktirajte na info@consumerlawready.eu v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku.

Question: Kaj če imam tehnične težave s portalom?

Answer

Če imate tehnične težave s portalom, prosimo kontaktirajte info@consumerlawready.eu v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku.

Question: Nisem našel odgovora na moje vprašanje med pogostimi vprašanji (FAQ): kaj lahko storim?

Answer

Lahko pregledate in preverite forum, ter če je potrebno, odprete novo temo. Vaše vprašanje morda zanima tudi druge obiskovalce in bo hitro odgovorjeno.

Opomba: Prosimo, preverite, ali se vaše nacionalno pravo razlikuje od EU prava.